modernizacja części konferencyjnej wraz z foyer

Data realizacji inwestycji: kwiecień – wrzesień 2015

Pełnione funkcje:
– Project Management (w tym min.: Koordynator Dostaw)

foto: Materiały prasowe Orbis S.A.