Modernizacja funkcjonującego hotelu

Data realizacji inwestycji: październik 2016 – lipiec 2018, 2022 – obecnie

Zakres modernizacji:
– Modernizacja (wymiana) elewacji;
– Modernizacja i przebudowa Spa i basenu;
– Modernizacja części pokoi i przystosowanie ich do nowych standardów;
– Modernizacja toalet ogólnodostępnych;
– Modernizacja / wymiana części technicznej hotelu w tym: wentylacja,
wzmocnienia konstrukcji, zakresy ppoż. itp.

Pełnione funkcje:
– Project Management (w tym min.: Cost Manager i Koordynator Dostaw);
– Inżynier budowy.

foto: Materiały prasowe Orbis S.A.