Budowa hotelu 3* – 179 pokoi

data realizacji Inwestycji: 2016 – 2018

Pełnione funkcje:
– Wsparcie projektowe na każdym etapie projektu;
– Pełnomocnik Inwestora (zakres tożsamy z zakresem Inwestora Zastępczego);
– Koordynator dostaw Inwestorskich ;
Inżynier Budowy.

foto: Materiały prasowe Orbis S.A.