Budowa nowego hotelu 3* – 170 pokoi

data realizacji: 2018 – (obecnie)

Pełnione Funkcje:
– Wsparcie projektowe na każdym etapie projektu;
– Pełnomocnik Inwestora (zakres tożsamy z zakresem Inwestora Zastępczego);
– Koordynator dostaw Inwestorskich;
– Inżynier Budowy.

foto: Stone Designs