Budowa hotelu 4* – 198 pokoi

data realizacji Inwestycji: 2014 – 2016

Pełnione funkcje:
– Wsparcie projektowe na każdym etapie projektu;
– Pełnomocnik Inwestora (zakres tożsamy z zakresem Inwestora Zastępczego);
– Koordynator dostaw Inwestorskich;
Inżynier Budowy .

foto: Materiały prasowe Orbis S.A. oraz NAP