Przystosowanie istniejącego lokalu na potrzeby restauracji fine dining

Data realizacji Inwestycji: maj 2018 – sierpień 2019

Pełnione Funkcje:
– Project Management;
– Zespół Inspektorów Nadzoru;
– Wsparcie projektowe przy projektach wykonawczych.

foto: Epoka